بهترین متخصص تغذیه

رژیم غذایی مناسب برای هر فرد در واقع برنامه غذایی متناسب با وضعیت ایشان و با محتوای درشت مغذی ها و ریز مغذای های مختلف مثل چربی، پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین ها و مینرال های مختلف میباشد. برای هر گروه از افراد رژیم غذایی متفاوتی میتواند مناسب باشد و همچنین با توجه به تفاوت های فردی انسان ها هر فرد یک رژیم غذایی مخصوص به خود را خواهد داشت، یک متخخص تغذیه خوب با داشتن دانش و تجربه در این زمینه میتواند در ارائه یک رژیم غذایی خوب به مراجعین خود و افزایش سطح سلامت آنها کمک بسیار زیادی انجام دهد. بنابر این طبیعی است که بسیاری از افراد به دنبال بهترین متخصص

بهترین متخصص تغذیه

حمیدرضا طغیانی

بهترین متخصص تغذیه

مجید حسن قمی

بهترین متخصص تغذیه

کیانوش کریمی

بهترین متخصص تغذیه

مریم سبکتکین

بهترین متخصص تغذیه

راضیه راستی

بهترین متخصص تغذیه

رضا غیاثوند

بهترین متخصص تغذیه

عبد الحمید مصلی نژاد

بهترین متخصص تغذیه

حسن جعفری

بهترین متخصص تغذیه

پروانه صانعی

بهترین متخصص تغذیه

سوسن محمدی

بهترین متخصص تغذیه

آرسام خسروانی

بهترین متخصص تغذیه

طاهره کریمی

بهترین متخصص تغذیه

نگار اصلانیان

بهترین متخصص تغذیه

آرزو سقا زاده

بهترین متخصص تغذیه

رضا اطمینانی

بهترین متخصص تغذیه

فاطمه شیرانی

بهترین متخصص تغذیه

بابک فقیه ایمانی

بهترین متخصص تغذیه

شیلا ایزدی

بهترین متخصص تغذیه

محمدرضا جلیلوند

بهترین متخصص تغذیه

مسعود امینی

بهترین متخصص تغذیه

نیلوفر آقایی

بهترین متخصص تغذیه

مینا تقی آبادی

بهترین متخصص تغذیه

نازیلا گروسى

بهترین متخصص تغذیه

زهرا قانعی فر

بهترین متخصص تغذیه

مریم میرسیفی

بهترین متخصص تغذیه

زهرا مهتری

بهترین متخصص تغذیه

عصام عامریان

بهترین متخصص تغذیه

الهام رضایی

بهترین متخصص تغذیه

مهناز مردانی

بهترین متخصص تغذیه

فرناز کسائیان

بهترین متخصص تغذیه

سید مرتضی صفوی

بهترین متخصص تغذیه

زمزم پاکنهاد

بهترین متخصص تغذیه

آزاده بیات

بهترین متخصص تغذیه

سمیه بخشی

بهترین متخصص تغذیه

آسیه محمدزاده

بهترین متخصص تغذیه

محمد رادفر

بهترین متخصص تغذیه

بهاره کوشا

بهترین متخصص تغذیه

اعظم میرمعینی

بهترین متخصص تغذیه

مجید کمالی

بهترین متخصص تغذیه

مائده غرضی

بهترین متخصص تغذیه

آصفه نفری

بهترین متخصص تغذیه

فاطمه صمدانیان

بهترین متخصص تغذیه

زینب السادات طبائیان

بهترین متخصص تغذیه

الهه زکی زاده

بهترین متخصص تغذیه

فرزانه پاکمهر

بهترین متخصص تغذیه

سادات میرلوحیان

بهترین متخصص تغذیه

بهنام گشتی زاده

بهترین متخصص تغذیه

هاجر محمدی

بهترین متخصص تغذیه

سید مهدی صفوی

بهترین متخصص تغذیه

مینا مهرابی

بهترین متخصص تغذیه

خدیجه عباسی

بهترین متخصص تغذیه

نادیا حفیظی

بهترین متخصص تغذیه

زهره منجزی

بهترین متخصص تغذیه

آزاده جعفری فشارکی

بهترین متخصص تغذیه

مرضیه قدیری

بهترین متخصص تغذیه

نرگس طالبی

بهترین متخصص تغذیه

زهرا زینالی

بهترین متخصص تغذیه

مریم میرسیفی

بهترین متخصص تغذیه

اندیشه مرادی

بهترین متخصص تغذیه

سمیه بخشی

بهترین متخصص تغذیه

سارا جانقربان

بهترین متخصص تغذیه

مهدی فروغی

بهترین متخصص تغذیه

فرزانه باقرزاده

بهترین متخصص تغذیه

بهنام نوری

بهترین متخصص تغذیه

ناهید پاک دل

بهترین متخصص تغذیه

زهرا قانعی فر

بهترین متخصص تغذیه

سید ستار هاشمی زاده

بهترین متخصص تغذیه

پردیس بیابان گرد

بهترین متخصص تغذیه

فاطمه سلیمانی

بهترین متخصص تغذیه

پرنیان باقرپور

بهترین متخصص تغذیه

محدثه رضایی

بهترین متخصص تغذیه

مینا کریمی

بهترین متخصص تغذیه

وحید صنعتی

بهترین متخصص تغذیه

پروین بلوری

بهترین متخصص تغذیه

سولماز ناظرنیا

بهترین متخصص تغذیه

علی شفیعی

بهترین متخصص تغذیه

آذین صبوری

بهترین متخصص تغذیه

آیدین موحدی

بهترین متخصص تغذیه

شیرین قطب الدین محمدی

بهترین متخصص تغذیه

محمدحسن افتخاری

بهترین متخصص تغذیه

آیدا نجفی

بهترین متخصص تغذیه

نجمه السادات زارعیان جهرمی

بهترین متخصص تغذیه

صفیه میرزایی

بهترین متخصص تغذیه

مینا میرزاخانی

بهترین متخصص تغذیه

عبداله هژبری منش

بهترین متخصص تغذیه

سارا حیدری

بهترین متخصص تغذیه

غلامرضا عباسی

بهترین متخصص تغذیه

منیره ایپچی ششگلانی

بهترین متخصص تغذیه

فائزه احمدی

بهترین متخصص تغذیه

سنا سنجری

بهترین متخصص تغذیه

کاظم اسلامی

بهترین متخصص تغذیه

فهیمه کیمیایی

بهترین متخصص تغذیه

سینا حمیدی پور

بهترین متخصص تغذیه

احمدرضا پارسا

بهترین متخصص تغذیه

رضا سبحانی

بهترین متخصص تغذیه

ریحانه احمدزاده قویدل

بهترین متخصص تغذیه

جواد سبحانی

بهترین متخصص تغذیه

وحیده بناءزاده

بهترین متخصص تغذیه

سودابه جالینوس زاده

بهترین متخصص تغذیه

عصمت شیربیگی

بهترین متخصص تغذیه

ندا فروهی

بهترین متخصص تغذیه

آزاده نیسی

بهترین متخصص تغذیه

زینب دالوند

بهترین متخصص تغذیه

الهام پیر عباسی

بهترین متخصص تغذیه

مجید کاراندیش

بهترین متخصص تغذیه

رضا امانی

بهترین متخصص تغذیه

جواد واحدی

بهترین متخصص تغذیه

پریسا ضیغمی

بهترین متخصص تغذیه

عاطفه حسنی نسب

بهترین متخصص تغذیه

پریسا نژادحاجیان

بهترین متخصص تغذیه

رکسانا عبدالمالکی

بهترین متخصص تغذیه

مهرداد رحیم زاده

بهترین متخصص تغذیه

زهرا احدی

بهترین متخصص تغذیه

علیرضا معزز انباردان

بهترین متخصص تغذیه

مریم سادات بحرینی

بهترین متخصص تغذیه

نسترن رفیعی پور

بهترین متخصص تغذیه

معصومه مرادی

بهترین متخصص تغذیه

پروانه پورربیعا

بهترین متخصص تغذیه

مریم مظاهریون

بهترین متخصص تغذیه

فرزانه جهانگیر

بهترین متخصص تغذیه

مرجان افغان

بهترین متخصص تغذیه

لیلا داودی

بهترین متخصص تغذیه

سروناز علی عسگری

بهترین متخصص تغذیه

ژاله شادمانر

بهترین متخصص تغذیه

پروانه کاظمی

بهترین متخصص تغذیه

یگانه کیان

بهترین متخصص تغذیه

نجمه فرجی

بهترین متخصص تغذیه

نگار زمانی نور

بهترین متخصص تغذیه

هستی انصار

بهترین متخصص تغذیه

مجید حاجی فرجی

بهترین متخصص تغذیه

فریبا کوهدانی

بهترین متخصص تغذیه

زهرا اصلانی

بهترین متخصص تغذیه

فاطمه الماسی کیا

بهترین متخصص تغذیه

بهاره امین نژاد

بهترین متخصص تغذیه

آناهیتا جلالی

بهترین متخصص تغذیه

پیام فرح بخش فارسی

بهترین متخصص تغذیه

مرتضی عقبایی

بهترین متخصص تغذیه

ثامنه حسنی

بهترین متخصص تغذیه

پرنیان قربان پور کاویجان

بهترین متخصص تغذیه

نیره اسمعیل کابلی

بهترین متخصص تغذیه

لادن گیاهی

بهترین متخصص تغذیه

مهدی حاجی عباس شاهرودی

بهترین متخصص تغذیه

مریم عمادی فشتمی

بهترین متخصص تغذیه

کوروش جعفریان

بهترین متخصص تغذیه

هانیه جباریان

بهترین متخصص تغذیه

سید ضیاءالدین مظهری

بهترین متخصص تغذیه

مریم حبیبی

بهترین متخصص تغذیه

کبری استوار

بهترین متخصص تغذیه

فاطمه اولادی

بهترین متخصص تغذیه

سیدعلی کشاورز

بهترین متخصص تغذیه

شیرین عادل

بهترین متخصص تغذیه

رضا رامست منش

بهترین متخصص تغذیه

حمید مسچی

بهترین متخصص تغذیه

آذر ابراهیمی فخار

بهترین متخصص تغذیه

فاطمه مفیدی

بهترین متخصص تغذیه

نوشین دلفانی

بهترین متخصص تغذیه

مینا البرزی منش

بهترین متخصص تغذیه

مهسا شاپوری

بهترین متخصص تغذیه

لیلا سلیمانی قهرودی

بهترین متخصص تغذیه

مریم زنیان

بهترین متخصص تغذیه

شیرین پیری

بهترین متخصص تغذیه

فروغ اعظم طالبان

بهترین متخصص تغذیه

تقی انوشه

بهترین متخصص تغذیه

مائده مظفری نیا

بهترین متخصص تغذیه

نیلوفر آقایی

بهترین متخصص تغذیه

مریم چوبتاشانی

راهنمای انتخاب بهترین متخصص تغذیه

وقتی صحبت از سلامتی افراد است طبیعا همه به دنبال بهترین فرد برای مراجعه به او میگردند، در تغذیه و رژیم غذایی هم این مسئله مستثنی نیست و افراد برای اینکه برنامه غذایی خود را تغییر دهند به دنبال بهترین متخصص تغذیه هستند.
وقتی شما به دنبال بهترین متخصص تغذیه میگردید احتمالا لیست بلند بالایی از متخصصین تغذیه خوب را در جلوی چشمان خود خواهید دید. اما سوالی که پیش میاید بهترین متخصص تغذیه در این بین کدام یکی از آنهاست؟
در ادامه قصد داریم به شما کمک کنیم تا بهترین متخصص تغذیه که برای شما مناسب باشد را انتخاب کنید و بهترین نتیجه را از او دریافت کنید.


برای چه میخواهید به متخصص تغذیه مراجعه کنید؟

قبل از برای پیدا کردن بهترین متخصص تغذیه شروع به جستجو کنید باید بدانید که برای چه تغییری نیاز به متخصص تغذیه دارید؟ به طور مثال آیا به دنبال بهترین متخصص تغذیه برای کاهش وزن هستید؟ یا برای درمان دیابت خود به دنبال بهترین متخصص تغذیه میگردید؟ و یا اینکه به بیماری خاصی مبتلا هستید یا خیر؟
متخصصین تغذیه در همه این زمینه ها مهارت و تبهر دارند اما برخی از آنها به طور اختصاصی در یک زمینه خاص فعالیت میکنند و در واقع بهترین متخصص تغذیه در یک زمینه خاص به شمار میروند.

بنابر این قبل از شروع به جستجو برای یافتن بهترین متخصص تغذیه باید بدانید برای چه کاری به دنبال متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستید.


مطمئن شوید که داری شماره نظام پزشکی تغذیه هستند

زمانی که شما میخواهید خرید داشته باشید احتمالا در مورد جنسی که میخرید تحقیق زیادی میکنید، چرا در مورد تغذیه خودتان که نقش بسیار پررنگی در سلامتی شما دارد از یک اینفلوئنسر اینستاگرامی که هیچگونه دانشی در مورد تغذیه صحیح ندارد کمک میخواهید؟
بنابر این دومین فاکتور خود را برای انتخاب بهترین متخصص تغذیه داشتن شماره نظام پزشکی تغذیه که با قالب (ت-شماره نظام پزشکی) مشخص است قرار دهید، همینطور شما میتوانید در سایت سازمان نظام پزشکی نسبت به جستجوی اسم فرد و داشتن مدرک تغذیه اطمینان حاصل نمایید.
کمک گرفتن از افرادی که دانش تغذیه ای کافی ندارند در بلند مدت عوارض جبران ناپذیری را بر روی سلامت شما خواهد گذاشت و آسیب های آن دامنگیر شما خواهد شد.


نحوه کار کردن بهترین متخصص تغذیه را از دیگران بپرسید

متاسفانه برخی از مراکز تغذیه ای با شرکت های داروسازی قرارداد دارند و پس از مراجعه به آنها، به شما توصیه میکنند انواع مختلفی از مکمل های گوناگون را خریداری نمایید. اما واقعیت این است که اگر شما تغذیه مناسب داشته باشید نیازتان به مصرف مکمل غذایی بسیار کم است و باید تاکیدتان بیشتر روی برنامه غذایی باشد تا مکمل.
بنابر این برای اینکه بهترین متخصص تغذیه را انتخاب کنید نظرات افرادی که به او مراجعه کرده اند را جویا شوید تا روند کار او را بهتر درک کنید و بدانید که آیا بیشتر برای شما مکمل غذایی استفاده میکند و یا تاکید او بر روی اصلاح عادات غذایی و اتکا به رژیم غذایی شماست.
همواره این نکته را در انتخاب بهترین متخصص تغذیه در نظر داشته باشید که تاکید او بر روی رژیم غذایی شماست و به ندرت برای شما از مکمل های غذایی یا قرص های مختلف استفاده میکند.


تجربه و مهارت بهترین متخصص تغذیه بسیار مهم است

یکی دیگر از فاکتور های مهم در انتخاب بهترین متخصص تغذیه بررسی تجربه و مهارت های اوست، در واقع همانطور که گفتیم هر متخصص تغذیه ای ممکن است در یک قسمت بهترین باشد، یکی در کاهش وزن، یکی در دیابت، یکی در بیماری های کلیوی و... .
بنابر این قبل از انتخاب بهترین متخصص تغذیه میتوانید در اینترنت جستجو کرده و در مورد تخصص های خاص او بررسی کنید.
علاوه بر تخصص های متخصص تغذیه، دوره هایی هم که دیده در انتخاب بهترین متخصص تغذیه میتواند اثرگذار باشد. در واقع دوره های دیده شده میتواند در افزایش اطلاعات و آگاهی متخصص تغذیه تاثیر گذار باشد و بهتر بتواند به شما در رسدن به هدفتان کمک کند.


بهترین متخصص تغذیه بهترین مشاور هم هست

بهترین متخصص تغذیه برای شما در عین حال بهترین مشاور شما هم هست، معمولا رژیم غذایی اختصاصی شما یک رژیم غذایی خاص میباشد که به جنبه های فردی شما توجه دارد، بنابر این مهارت مشاوره دادن توسط متخصص تغذیه بسیار مهم است که بتواند با شما همانند یک دوست صحبت کرده و مشاوره تغذیه دهد.
مهارت مشاوره تغذیه باعث میشود که شما از نظر روانی هم پذیرای یک برنامه غذایی مناسب برای خودتان باشید، کاری که یک روانپزشک یا روانشناس با وضعیت روحی و ذهنی شما میکند را یک مشاور تغذیه با بدن شما و برنامه غذایی شما انجام میدهد.
یکی دیگر از مهارت های بهترین متخصص تغذیه پیگیری وضعیت شماست، یک متخصص تغذیه خوب پیگیر وضعیت شماست و با پیگیری روند تغذیه و جسمی شما، شما را به رسیدن به هدفتان کمک میکند، یک متخصص تغذیه خوب میتواند مشوق شما در پیمودن مسیر اصلاح الگوی زندگی باشد.


بهترین متخصص تغذیه برای شما

در نهایت انتخاب بهترین متخصص تغذیه برای شما بسیار شخصی است، بهترین متخصص تغذیه کسی است که بتواند با شما ارتباط برقرار کرده، اهداف شما را بشناسد و به شما در رسیدن به هدفهایتان کمک کند.
اگر نحوه صحبت کردن و مشاوره دادن متخصص تغذیه با شما مناسب است و با او احساس راحتی دارید پس بهترین متخصص تغذیه برای شما همین شخص است.
البته نکته های بالا را حتما قبل از انتخاب بهترین متخصص تغذیه باید برای خودتان در نظر داشته باشید تا در افزایش سلامت شما کمک کننده باشد و بتوانید به اهدافی که میخواهید دست پیدا کنید.

نظرات خود را در مورد بهترین متخصص تغذیه ای که به آن مراجعه کردید را با دیگران در میان بگذارید:

برای دریافت برنامه غذایی از بهترین متخصص تغذیه میتوانید بر روی دکمه دریافت رژیم آنلاین کلیک کرده و با وارد کردن اطلاعات خود، رژیم غذایی خود را دریافت نمایید. برای دریافت رژیم تخصصی کلیک کنید.