بهترین متخصص تغذیه

رژیم غذایی مناسب برای هر فرد در واقع برنامه غذایی متناسب با وضعیت ایشان و با محتوای درشت مغذی ها و ریز مغذای های مختلف مثل چربی، پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین ها و مینرال های مختلف میباشد. برای هر گروه از افراد رژیم غذایی متفاوتی میتواند مناسب باشد و همچنین با توجه به تفاوت های فردی انسان ها هر فرد یک رژیم غذایی مخصوص به خود را خواهد داشت، یک متخخص تغذیه خوب با داشتن دانش و تجربه در این زمینه میتواند در ارائه یک رژیم غذایی خوب به مراجعین خود و افزایش سطح سلامت آنها کمک بسیار زیادی انجام دهد. بنابر این طبیعی است که بسیاری از افراد به دنبال بهترین متخصص

توضیحات برای عکس ثبت نشده

حمیدرضا طغیانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

کیانوش کریمی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم سبکتکین

توضیحات برای عکس ثبت نشده

راضیه راستی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

رضا غیاثوند

توضیحات برای عکس ثبت نشده

عبد الحمید مصلی نژاد

توضیحات برای عکس ثبت نشده

حسن جعفری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پروانه صانعی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سوسن محمدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آرسام خسروانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

طاهره کریمی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نگار اصلانیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آرزو سقا زاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

رضا اطمینانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فاطمه شیرانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

بابک فقیه ایمانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

شیلا ایزدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

محمدرضا جلیلوند

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مسعود امینی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نیلوفر آقایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مینا تقی آبادی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نازیلا گروسى

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زهرا قانعی فر

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم میرسیفی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زهرا مهتری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

عصام عامریان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

الهام رضایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مهناز مردانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فرناز کسائیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سید مرتضی صفوی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زمزم پاکنهاد

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آزاده بیات

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سمیه بخشی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آسیه محمدزاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

محمد رادفر

توضیحات برای عکس ثبت نشده

بهاره کوشا

توضیحات برای عکس ثبت نشده

اعظم میرمعینی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مجید کمالی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مائده غرضی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آصفه نفری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فاطمه صمدانیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زینب السادات طبائیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

الهه زکی زاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فرزانه پاکمهر

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سادات میرلوحیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

بهنام گشتی زاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

محمدحسن میعادفر

توضیحات برای عکس ثبت نشده

هاجر محمدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سید مهدی صفوی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مینا مهرابی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

خدیجه عباسی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نادیا حفیظی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زهره منجزی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آزاده جعفری فشارکی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مرضیه قدیری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نرگس طالبی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زهرا زینالی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم میرسیفی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

اندیشه مرادی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سمیه بخشی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سارا جانقربان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مهدی فروغی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فرزانه باقرزاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

بهنام نوری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

ناهید پاک دل

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زهرا قانعی فر

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سید ستار هاشمی زاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پردیس بیابان گرد

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فاطمه سلیمانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پرنیان باقرپور

توضیحات برای عکس ثبت نشده

محدثه رضایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مینا کریمی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

وحید صنعتی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پروین بلوری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سولماز ناظرنیا

توضیحات برای عکس ثبت نشده

علی شفیعی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آذین صبوری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آیدین موحدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

شیرین قطب الدین محمدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

محمدحسن افتخاری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آیدا نجفی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نجمه السادات زارعیان جهرمی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

صفیه میرزایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مینا میرزاخانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

عبداله هژبری منش

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سارا حیدری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

غلامرضا عباسی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

منیره ایپچی ششگلانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فائزه احمدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سنا سنجری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

کاظم اسلامی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فهیمه کیمیایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سینا حمیدی پور

توضیحات برای عکس ثبت نشده

احمدرضا پارسا

توضیحات برای عکس ثبت نشده

رضا سبحانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

ریحانه احمدزاده قویدل

توضیحات برای عکس ثبت نشده

جواد سبحانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

وحیده بناءزاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سودابه جالینوس زاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

عصمت شیربیگی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

ندا فروهی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آزاده نیسی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زینب دالوند

توضیحات برای عکس ثبت نشده

الهام پیر عباسی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مجید کاراندیش

توضیحات برای عکس ثبت نشده

رضا امانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

جواد واحدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پریسا ضیغمی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

عاطفه حسنی نسب

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پریسا نژادحاجیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

رکسانا عبدالمالکی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مهرداد رحیم زاده

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زهرا احدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

علیرضا معزز انباردان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم سادات بحرینی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نسترن رفیعی پور

توضیحات برای عکس ثبت نشده

معصومه مرادی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پروانه پورربیعا

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم مظاهریون

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فرزانه جهانگیر

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مرجان افغان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

لیلا داودی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سروناز علی عسگری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

ژاله شادمانر

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پروانه کاظمی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

یگانه کیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نجمه فرجی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نگار زمانی نور

توضیحات برای عکس ثبت نشده

هستی انصار

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مجید حاجی فرجی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فریبا کوهدانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

زهرا اصلانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فاطمه الماسی کیا

توضیحات برای عکس ثبت نشده

بهاره امین نژاد

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آناهیتا جلالی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پیام فرح بخش فارسی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مرتضی عقبایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

ثامنه حسنی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

پرنیان قربان پور کاویجان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نیره اسمعیل کابلی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

لادن گیاهی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مهدی حاجی عباس شاهرودی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم عمادی فشتمی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

کوروش جعفریان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

هانیه جباریان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سید ضیاءالدین مظهری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم حبیبی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

کبری استوار

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فاطمه اولادی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

سیدعلی کشاورز

توضیحات برای عکس ثبت نشده

شیرین عادل

توضیحات برای عکس ثبت نشده

رضا رامست منش

توضیحات برای عکس ثبت نشده

حمید مسچی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

آذر ابراهیمی فخار

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فاطمه مفیدی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نوشین دلفانی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مینا البرزی منش

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مهسا شاپوری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

لیلا سلیمانی قهرودی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم زنیان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

شیرین پیری

توضیحات برای عکس ثبت نشده

فروغ اعظم طالبان

توضیحات برای عکس ثبت نشده

تقی انوشه

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مائده مظفری نیا

توضیحات برای عکس ثبت نشده

نیلوفر آقایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

مریم چوبتاشانی

راهنمای انتخاب بهترین متخصص تغذیه

وقتی صحبت از سلامتی افراد است طبیعا همه به دنبال بهترین فرد برای مراجعه به او میگردند، در تغذیه و رژیم غذایی هم این مسئله مستثنی نیست و افراد برای اینکه برنامه غذایی خود را تغییر دهند به دنبال بهترین متخصص تغذیه هستند.
وقتی شما به دنبال بهترین متخصص تغذیه میگردید احتمالا لیست بلند بالایی از متخصصین تغذیه خوب را در جلوی چشمان خود خواهید دید. اما سوالی که پیش میاید بهترین متخصص تغذیه در این بین کدام یکی از آنهاست؟
در ادامه قصد داریم به شما کمک کنیم تا بهترین متخصص تغذیه که برای شما مناسب باشد را انتخاب کنید و بهترین نتیجه را از او دریافت کنید.


برای چه میخواهید به متخصص تغذیه مراجعه کنید؟

قبل از برای پیدا کردن بهترین متخصص تغذیه شروع به جستجو کنید باید بدانید که برای چه تغییری نیاز به متخصص تغذیه دارید؟ به طور مثال آیا به دنبال بهترین متخصص تغذیه برای کاهش وزن هستید؟ یا برای درمان دیابت خود به دنبال بهترین متخصص تغذیه میگردید؟ و یا اینکه به بیماری خاصی مبتلا هستید یا خیر؟
متخصصین تغذیه در همه این زمینه ها مهارت و تبهر دارند اما برخی از آنها به طور اختصاصی در یک زمینه خاص فعالیت میکنند و در واقع بهترین متخصص تغذیه در یک زمینه خاص به شمار میروند.

بنابر این قبل از شروع به جستجو برای یافتن بهترین متخصص تغذیه باید بدانید برای چه کاری به دنبال متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستید.


مطمئن شوید که داری شماره نظام پزشکی تغذیه هستند

زمانی که شما میخواهید خرید داشته باشید احتمالا در مورد جنسی که میخرید تحقیق زیادی میکنید، چرا در مورد تغذیه خودتان که نقش بسیار پررنگی در سلامتی شما دارد از یک اینفلوئنسر اینستاگرامی که هیچگونه دانشی در مورد تغذیه صحیح ندارد کمک میخواهید؟
بنابر این دومین فاکتور خود را برای انتخاب بهترین متخصص تغذیه داشتن شماره نظام پزشکی تغذیه که با قالب (ت-شماره نظام پزشکی) مشخص است قرار دهید، همینطور شما میتوانید در سایت سازمان نظام پزشکی نسبت به جستجوی اسم فرد و داشتن مدرک تغذیه اطمینان حاصل نمایید.
کمک گرفتن از افرادی که دانش تغذیه ای کافی ندارند در بلند مدت عوارض جبران ناپذیری را بر روی سلامت شما خواهد گذاشت و آسیب های آن دامنگیر شما خواهد شد.


نحوه کار کردن بهترین متخصص تغذیه را از دیگران بپرسید

متاسفانه برخی از مراکز تغذیه ای با شرکت های داروسازی قرارداد دارند و پس از مراجعه به آنها، به شما توصیه میکنند انواع مختلفی از مکمل های گوناگون را خریداری نمایید. اما واقعیت این است که اگر شما تغذیه مناسب داشته باشید نیازتان به مصرف مکمل غذایی بسیار کم است و باید تاکیدتان بیشتر روی برنامه غذایی باشد تا مکمل.
بنابر این برای اینکه بهترین متخصص تغذیه را انتخاب کنید نظرات افرادی که به او مراجعه کرده اند را جویا شوید تا روند کار او را بهتر درک کنید و بدانید که آیا بیشتر برای شما مکمل غذایی استفاده میکند و یا تاکید او بر روی اصلاح عادات غذایی و اتکا به رژیم غذایی شماست.
همواره این نکته را در انتخاب بهترین متخصص تغذیه در نظر داشته باشید که تاکید او بر روی رژیم غذایی شماست و به ندرت برای شما از مکمل های غذایی یا قرص های مختلف استفاده میکند.


تجربه و مهارت بهترین متخصص تغذیه بسیار مهم است

یکی دیگر از فاکتور های مهم در انتخاب بهترین متخصص تغذیه بررسی تجربه و مهارت های اوست، در واقع همانطور که گفتیم هر متخصص تغذیه ای ممکن است در یک قسمت بهترین باشد، یکی در کاهش وزن، یکی در دیابت، یکی در بیماری های کلیوی و... .
بنابر این قبل از انتخاب بهترین متخصص تغذیه میتوانید در اینترنت جستجو کرده و در مورد تخصص های خاص او بررسی کنید.
علاوه بر تخصص های متخصص تغذیه، دوره هایی هم که دیده در انتخاب بهترین متخصص تغذیه میتواند اثرگذار باشد. در واقع دوره های دیده شده میتواند در افزایش اطلاعات و آگاهی متخصص تغذیه تاثیر گذار باشد و بهتر بتواند به شما در رسدن به هدفتان کمک کند.


بهترین متخصص تغذیه بهترین مشاور هم هست

بهترین متخصص تغذیه برای شما در عین حال بهترین مشاور شما هم هست، معمولا رژیم غذایی اختصاصی شما یک رژیم غذایی خاص میباشد که به جنبه های فردی شما توجه دارد، بنابر این مهارت مشاوره دادن توسط متخصص تغذیه بسیار مهم است که بتواند با شما همانند یک دوست صحبت کرده و مشاوره تغذیه دهد.
مهارت مشاوره تغذیه باعث میشود که شما از نظر روانی هم پذیرای یک برنامه غذایی مناسب برای خودتان باشید، کاری که یک روانپزشک یا روانشناس با وضعیت روحی و ذهنی شما میکند را یک مشاور تغذیه با بدن شما و برنامه غذایی شما انجام میدهد.
یکی دیگر از مهارت های بهترین متخصص تغذیه پیگیری وضعیت شماست، یک متخصص تغذیه خوب پیگیر وضعیت شماست و با پیگیری روند تغذیه و جسمی شما، شما را به رسیدن به هدفتان کمک میکند، یک متخصص تغذیه خوب میتواند مشوق شما در پیمودن مسیر اصلاح الگوی زندگی باشد.


بهترین متخصص تغذیه برای شما

در نهایت انتخاب بهترین متخصص تغذیه برای شما بسیار شخصی است، بهترین متخصص تغذیه کسی است که بتواند با شما ارتباط برقرار کرده، اهداف شما را بشناسد و به شما در رسیدن به هدفهایتان کمک کند.
اگر نحوه صحبت کردن و مشاوره دادن متخصص تغذیه با شما مناسب است و با او احساس راحتی دارید پس بهترین متخصص تغذیه برای شما همین شخص است.
البته نکته های بالا را حتما قبل از انتخاب بهترین متخصص تغذیه باید برای خودتان در نظر داشته باشید تا در افزایش سلامت شما کمک کننده باشد و بتوانید به اهدافی که میخواهید دست پیدا کنید.

نظرات خود را در مورد بهترین متخصص تغذیه ای که به آن مراجعه کردید را با دیگران در میان بگذارید:

برای دریافت برنامه غذایی از بهترین متخصص تغذیه میتوانید بر روی دکمه دریافت رژیم آنلاین کلیک کرده و با وارد کردن اطلاعات خود، رژیم غذایی خود را دریافت نمایید. برای دریافت رژیم تخصصی کلیک کنید.