profileImg

بهنام گشتی زاده

در مورد من

ارائه رژیم های غذایی در چاقی، ارائه رژیم های غذایی لاغری، ارائه رژیم های غذایی دیابت، ارائه رژیم های غذایی کبد چرب، ارائه رژیم های غذایی در فشار خون و بیماریهای قلبی، ارائه رژیم های غذایی ناراحتی های گوارشی، ارائه رژیم های غذایی کلیوی، ارائه رژیم های غذایی سرطان ها و..، .مشاوره مادران باردار و شیرده، کودکان و ورزشکاران، مشاوره در زمینه طب سنتی

اطلاعات شخصی

profileImg