profileImg

مهناز مردانی

در مورد من

سمت ها : رییس دانشکده پرستاری خرم آباد، رییس دفتر بهبود تغذیه استان لرستان ، معاون آموزشی دانشکده پزشکی، مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه ،رییس مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه مدیر گروه تغذیه

اطلاعات شخصی

مهارت ها

profileImg