رژیم گیاهخواری چیست؟

گیاهخواری چیست؟

رژیم گیاهخواری رژیمی هست که پایه و اساس اون مصرف گیاهان است، در رژیم گیاهخواری از محصولات جانوری استفاده نمیشود و یا بر حست انواع رژیم گیاهخواری میتوانند به مقدار محدود از محصولات جانوری در رژیم گیاهخواری خود استفاده کنند.
طرفداران رژیم گیاهخواری معتقدند که با داشتن برنامه غذایی گیاهخواری، کالری و چربی کمتری دریافت میکنند و در نهایت منجر به کاهش وزن و افزایش سلامت عمومی بدن آنها میگردد.