انواع رژیم گیاهخواری

انواع گیاهخواری

رژیم گیاهخواری انواع مختلفی داره:
اولین دسته رژیم گیاهخواری وگن ها هستند، یعنی گیاهخواران مطلق یا کسانی که غیر از محصولات گیاهی از هیچ محصول جانوری دیگه ای استفاده نمیکنند.
دسته دوم گیاهخواران لاکتو اوو وجترین ها هستند، این دسته افرادی هستند که علاوه بر محصولات گیاهی، تخم مرغ و محصولات لبنی مثل شیر، ماست، دوغ و پنیر هم استفاده میکنند.
سومین دسته گیاخوارن، اونهایی هستند که فقط از محصولات لبنی استفاده میکنند و از تخم مرغ استفاده میکنند، به این دسته لاکتو وجترین ها گفته میشود.
دسته چهارم گیاهخواران اوو وجترین ها هستند که از تخم مرغ استفاده میکنند اما از محصولات لبنی در رژیم گیاهخواری خودشان استفاده نمیکنند.
دسته پنجم گیاهخواران، پولوتاریان و پسکاتاریان هستند، این دسته از گیاهخواران دارای انعطاف بیشتری هستند و در پولوتاریان ها علاوه از محصولات گیاهی از ماکیان (مرغ، بوقلمون و...) هم استفاده میکنند و پسکاتاریان ها علاوه بر محصولات گیاهی از غذاهای دریایی مثل ماهی و میگو هم استفاده میکنند.