پایش رشد و تکامل کودک

دوران کودکی، بلوغ و نوجوانی دوران بسیار مهمی برای فرزندان از نظر تغذیه و رشد است، از آنجا که در این سنین فرزندان دچار رشد سریع و ناگهانی هستند هرگونه کمبود در مواد غذایی و تغذیه برای آنها میتواند عوارض جبران ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی آنها در آینده بگذارد.
بعلاوه در این سنین، کودکان بیشتر از دوستان خود تبعیت میکنند و در انتخاب مواد غذایی و تغذیه هم از این قضیه مستثنی نیست و ممکن است کودک یا نوجوان بیشتر تمایل به تنقلات مضر مثل نوشابه، چیپپس، پفک و ... پیدا کند و نیازهای تغذیه ای فرد را تامین نکند.
از این رو نیاز است تا رشد کودکان و نوجوانان به طور منظم پایش شده تا در صورت سوءتغذیه از عوارض بعدی آن جلوگیری نماییم.
در این دوره از زندگی تغذیه از اهمیت دوچندان برخوردار است و حداقل نیازهای فرزندان برای رشد باید تامین شود. به علاوه تصحیح وضعیت تغذیه ای و پایش رشد کودکان به افزایش کیفیت زندگی در آینده تاثیر مستقیم میگذارد.
این مرکز آمادگی خود را برای همکاری با مدارس و مهد های سطح شهر اصفهان اعلام میدارد تا نقشی کوچک در بهبود وضعیت سلامت جامعه در نسل های بعد ایفا کند.
برای همکاری و مشاوره در این زمینه میتوانید فرم زیر را تکمیل و نوع درخواست را "درخواست همکاری" انتخاب نمایید تا در اسرع وقت همکاران ما با شما تماس گرفته و هماهگی های لازم را با شما برای انجام پایش انجام دهند.