hrtoghiani@gmail.com

کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی حمیدرضا طغیانی : اصفهان ، میدان آزادی ( دروازه شیراز) ، مجتمع آزادی ، جنب بانک اقتصاد نوین ، بلوکA ، طبقه اول ، واحد ۳
۰۹۳۷۵۵۷۹۴۹۴
۰۳۱۳۶۶۲۷۰۶۲
hrtoghiani@gmail.com
  • یکشنبه ۱۶ تا ۲۱
  • دوشنبه ۱۶ تا ۲۱
  • سه شنبه ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱
  • چهارشنبه ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱
ورود


ورود
ویرایش شماره
ارسال کد
ورود از طریق ایمیلورود
ویرایش ایمیل

ارسال کد
ورود از طریق شماره تلفن همراه